Wat is FinniZ?

Heeft u als werkgever of HR-verantwoordelijke al eens nagedacht over de persoonlijke financiële situatie van werknemers en hoe die nu en in de toekomst weerslag heeft op uw onderneming?

FinniZ herkent de wens van werknemers om meer te weten over de financiële kant van hun arbeidsvoorwaarden, over het optimaal benutten van bestaande regelingen en vooral hoe daar zelf invloed op uit te oefenen. Ook voor een werkgever is inzicht in de financiële aspecten van arbeidsvoorwaarden en hun invloed op de financiën van werknemers van belang voor het huidige en toekomstige HR beleid. Geen algemene informatie maar juist relevante en begrijpelijke informatie over inkomensbepalende arbeidsvoorwaarden zoals pensioen en verzuim. Niet alleen woorden maar juist persoonlijke individuele begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe je aan informatie komt en hoe je deze kunt toepassen, altijd afgestemd op de eigen regelingen en situatie.

Waarom zou u dit als werkgever doen?

7 Redenen om dit (financiële) advies ook voor uw werknemers te organiseren:

 1. Uw arbeidsvoorwaarden worden bij de individuele werknemer onder de aandacht gebracht en toegelicht;
 2. Werknemers die inzicht hebben in hun eigen financiële situatie zijn weerbaarder en meer betrokken;
 3. Onderwerpen zoals demotie of deeltijd- en vroegpensioen worden bespreekbaar en creëert ook voor u als werkgever mogelijkheden;
 4. Het opent en ondersteunt de dialoog tussen u en uw werknemers of ondernemingsraad;
 5. U verbetert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 6. U komt niet voor (financiële) verrassingen te staan door bijvoorbeeld een werknemer met financiële problemen;
 7. U voldoet aan de zorgplicht als goed werkgever.

logo-powered_by_insucare_fc

Onze werkwijze

Financieel advies werknemers is FinniZ

Hoe goed kennen u en uw medewerkers hun eigen financiële situatie? Hebben zij voldoende kennis over hun arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals bijvoorbeeld pensioen? Kunnen zij bij u terecht met hun vragen over deze regelingen of over hun specifieke situatie? En misschien belangrijker zelfs: weten uw medewerkers wat hun inkomen is als zij met pensioen gaan?

Voor sommige werknemers vragen die horen bij een verre toekomst, voor andere op kortere termijn al realiteit. Het zijn en blijven vragen die beantwoord moeten worden. Uw werknemers hebben daar hulp bij nodig en kijken daarbij naar u als werkgever. FinniZ ondersteunt u om een bijdrage te leveren aan het financieel welzijn van uw werknemers. De dienstverlening bestaat uit:

 1. Voorlichting over het pensioen en aanverwante arbeidsvoorwaarden
 2. Inzicht in de persoonlijke financiële situatie nu en straks
 3. Uitleg en demonstratie van beschikbare en bruikbare tools
 4. Aanvullende workshops voor specifieke groepen werknemers

Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
Daarnaast biedt FinniZ ondersteuning bij de communicatie met OR of PVT om keuzes op het gebied van personeel te onderbouwen. Uiteraard kunnen  de specialisten van FinniZ ook aansluiten bij dergelijke gesprekken.

Welke pakketten zijn er?

FinniZ wordt u aangeboden in verschillende pakketten, van basis tot volledig maatwerk. Zo is er altijd een passende oplossing voor u.

Meer weten?
Klik op één van bovenstaande pakketten zodat u in een oogopslag ziet wat wij u aan kunnen bieden of bel ons op nummer 040-3043041

Actueel

Financieel Inzicht, hebben we dat niet allemaal?

Financieel Inzicht werknemer De meeste Nederlanders zijn van mening dat ze voldoende financiële kennis en inzicht hebben en dat ze prima in staat zijn zelf hun geldzaken te regelen. Maar is dat wel zo?

“Financieel Fit”, de derde pijler van duurzame inzetbaarheid.

“Financieel Fit”, de derde pijler van duurzame inzetbaarheid. “Je ziet steeds vaker artikelen over duurzame inzetbaarheid van werknemers. De insteek is meestal gericht op “fysieke fitheid” en “geestelijke fitheid” en het belang ervan voor zowel de werknemer als de werkgever.  Maar is dit terecht?

Meer weten over financieel advies voor uw werknemers of over onze pakketten?

Bel voor een vrijblijvende afspraak op 040-3043041 of stel uw vraag!