Bevorder het werkvermogen van de oudere werknemer

Sinds de versoepelde regelingen omtrent het vroegpensioen zijn afgeschaft, krijgen werkgevers herhaaldelijk te maken met steeds oudere werknemers. Oplopende leeftijd / Langer doorwerken van personeel gaat vaak gepaard met stijgende arbeidskosten en een dalende productiviteit. De oplossing is redelijk eenvoudig. Kies als werkgever voor een actief HR-beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.
Sta open voor een dialoog en informeer vooral uw werknemers hierover. FinniZ biedt u een helpende hand.

Stijging pensioenleeftijd

De afschaffing van de vervroegde uittreding (vut) in 2006 leidde tot een stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd. Tussen 2006 en 2016 steeg deze van 60,8 jaar naar 64,4 jaar. Dat werknemers steeds langer doorwerken komt ook door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2012. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de groep werknemers die na hun 65ste stopt met werken sinds 2006 gestegen van 20% naar 62%. In diezelfde periode is de groep werknemers die na hun 68ste door blijft werken ruim verdubbeld van 4% naar 9%.

Ouderen in uw personeelsbeleid

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) blijkt dat veel werkgevers maatregelen nemen in de vorm van een ‘ouderenbeleid’. Werkgevers investeren in extra vrije dagen en flexibele werktijden om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Vreemd genoeg werd er vorig jaar aanzienlijk minder gebruikgemaakt van het deeltijdpensioen. Volgens de onderzoekers is dit opmerkelijk omdat deeltijdpensioen vaak als oplossing wordt geopperd voor de vergrijzing van het personeel. Naast deeltijdpensioen, extra vrije dagen en flexibele werktijden zijn er nog veel meer mogelijkheden om uw personeel duurzaam inzetbaar
te houden.

Meer weten over het werkvermogen van uw oudere werknemers?

Wij zijn bereikbaar op het nummer 040-3043041 of wij bellen u graag.

FinniZ en partners

Heeft u als werkgever te maken met een langer doorwerkende populatie en toenemend verzuim binnen uw bedrijf? Dan kan FinniZ u daarbij ondersteunen. Wij werken nauw samen met ArboTeam en Insucare pensioenspecialisten om langdurig verzuim of arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het werkvermogen van werknemers wordt bepaald door hun fysieke, psychische en financiële gezondheid.

HR-beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

Als uw werknemer deze zaken op orde heeft loopt u aanzienlijk minder risico op langdurige ziekte en uitval van werknemers. FinniZ helpt zowel werkgever als werknemers om beter inzicht te krijgen in deze situatie. Samen zoeken we naar de juiste oplossing op maat. Het levert niet alleen gezondere en fittere werknemers op maar ook een lager ziekteverzuim en een hogere aantrekkelijkheid voor u als werkgever. Wij helpen u aan een gezondere toekomst en nemen uw zorg uit handen.