Gezonde en fitte werknemers tot 68 jaar

De pensioenleeftijd schuift telkens weer op en momenteel gaan we al naar de 68 jaar. Voor veel werknemers is dat best een opgave. Zij zijn tenslotte ooit gaan werken met de gedachte dat ze op 65 jarige leeftijd of zelfs eerder met pensioen konden gaan. Daar komt bij dat zelfs “leuk” werk met goede omstandigheden na 40 tot 50 jaar steeds moeilijker vol te houden wordt. We zien dan ook een toenemend verzuim en daarbij worden we ook steeds vaker geconfronteerd met het permanent uitvallen van “oudere” werknemers.

Eind oktober pleitte MKB Nederland en VNO-NCW als belangrijke werkgeversorganisaties voor meer aandacht voor dit probleem. Haaks daarop staat dat uit onderzoek van het sociaal cultureel planbureau blijkt dat werkgevers tussen 2003 en 2015 juist minder gebruik zijn gaan maken van ondersteunende maatregelen, zoals:

  • Taakverlichting (demotie);
  • Vrijstelling van ploegendienst;
  • Overwerk vanaf hogere leeftijd;
  • Aangepaste werktijden en deelwerktijden.

Diezelfde werkgevers geven aan dat ze zich wel zorgen maken over de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Ze willen daar dan ook zeker budget voor vrijmaken.

Vrijblijvend praten over uw HR beleid?

0 + 3 = ?

Een mogelijke oplossing

De oplossing is volgens ons redelijk eenvoudig. Kies voor een actief HR beleid gericht op de duurzame inzet van oudere werknemers. Sta open voor een dialoog over de arbeidsvoorwaarden en werktijden en informeer vooral uw werknemers hierover. Laat ze weten wat de mogelijkheden zijn, zoals:

  • Vanaf een bepaalde leeftijd minder te hoeven overwerken;
  • Een of twee dagen minder werken vanaf een bepaalde leeftijd;
  • Of eventueel zelfs eerder stoppen met werken.

Het is wel belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Een werknemer kiest niet een mogelijkheid als hij/zij niet weet wat het gaat kosten.

FinniZ

Heeft u als werkgever te maken met een vergrijzende populatie en toenemend verzuim binnen uw bedrijf? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. FinniZ helpt u en uw werknemers beter gebruik te maken van bestaande mogelijkheden en regelingen. Onze medewerkers staan u, als werkgever, bij met de communicatie naar uw werknemers. Ook rekenen wij op individueel niveau de financiële gevolgen van alle mogelijke keuzes door en helpen wij uw werknemers met kiezen. We laten zien welke regelingen en “potjes” beschikbaar zijn en waar ze voor gebruikt kunnen worden. Het levert u niet alleen gezondere en fittere werknemers op maar ook een lager ziekteverzuim en een hogere aantrekkelijkheid voor u als werkgever.

Wij helpen u aan een gezondere toekomst en nemen uw zorg uit handen. Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 040 – 2370400.