Pensioenakkoord, wat nu?

Na jarenlang gesteggel in de polder was het enkele weken geleden dan eindelijk zover: regering, werkgevers en werknemers (vakbonden) zijn tot een principeakkoord gekomen over de toekomst van ons pensioenstelsel. Waar het in de volksmond al gauw ging over het ‘AOW-akkoord’, betreft het akkoord wel degelijk een set uitgebreidere plannen die de toekomst van ons pensioenstelsel grondig zullen veranderen. Bovendien blijkt het typisch Nederlandse polderstelsel tóch nog te werken, hoewel afgevraagd kan worden of de betrokken vakbonden ook daadwerkelijk genoeg Nederlandse werknemers vertegenwoordigen.

Afijn, een pensioenakkoord dus. Hoewel het gaat om een principeakkoord op hoofdlijnen – en een stuurgroep die de komende jaren aan de slag gaat met de uitwerking – is er wel degelijk sprake van een ingrijpend akkoord. Graag neem ik jullie mee in de belangrijkste wijzigingen:

1. Bevriezing AOW

De verdere verhoging van de AOW-leeftijd wordt 2 jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden, pas in 2024 zal deze naar 67 jaar worden verhoogd. Dit is dus vooral compensatie voor de huidige generatie van 60+’ers. Hierna wordt de AOW-leeftijd deels gekoppeld aan de levensverwachting, voor elk jaar dat we langer leven zullen we 8 maanden langer moeten werken.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’ers

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Echter, wel komen er zogenaamde opting-out mogelijkheden. Een ZZP’er die kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen kan zich onttrekken aan deze verplichte verzekering. Creatieve ZZP’ers zullen ongetwijfeld manieren vinden om zich te onttrekken aan deze verplichting. Wel krijgen ZZP’ers gemakkelijker toegang tot deelname aan de pensioenregeling voor werknemers in hun branche of bedrijf.

3. Gedeeltelijke afschaffing boete vroegpensioen

Momenteel gelden er strenge fiscale regels (lees; boete) als er sprake is van een regeling vervroegd uittreden (RVU). Wanneer een werkgever zijn werknemer een bedrag meegeeft om met vroegpensioen te gaan geld er een heffing van 52%. Deze regeling wordt tijdelijk en gedeeltelijk aangepast. Vanaf 2021 komt de boete te vervallen wanneer een werknemer 3 jaar voor zijn AOW-leeftijd met pensioen gaat en van zijn werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt (vanaf datum stoppen tot AOW-leeftijd). Ook hier is sprake van een compensatiemaatregel voor de huidige generatie 60+’ers.

4. Verlofsparen

De huidige regeling voor verlofsparen wordt verruimd van 50 naar 100 weken. Werknemers kunnen gedurende hun carrière extra verlofsparen waardoor ze 100 weken eerder kunnen stoppen met werken.

5. Pensioen

Het huidige pensioenstelsel gaat op de schop. Er komt – net zoals nu – een gelijkblijvende premie voor alle werknemers, echter wordt deze wel gekoppeld aan de werknemer zelf. Een jongere werknemer zal voor deze premie meer pensioen opbouwen dan een oudere medewerker, omdat het ingelegde geld veel langer belegd kan worden. Het pensioengeld wordt wel collectief beheerd en belegd, en de risico’s worden nog steeds gedeeld. Pensioenfondsen hoeven geen buffers meer aan te houden, en kunnen dus eerder indexeren of korten op de pensioenuitkeringen. Bovendien krijg je de mogelijkheid om op pensioendatum 10% van het pensioenvermogen direct op te nemen. Het uitgangspunt is dat het tot nu toe opgebouwde pensioen wordt omgezet naar het nieuwe pensioensysteem, zodat er geen sprake is van verschillende regelingen.

Informeer uw werknemers over de wijzigingen

Er gaat de komende jaren dus het een en ander veranderen. Als werkgever is het belangrijk om uw werknemers te informeren over de op handen zijnde wijzigingen. Voor uw huidige 60+ werknemers komen er tijdelijk, naast de bestaande opties, extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Het idee is dat deze groep werknemers zich niet voldoende heeft kunnen voorbereiden op een duurzaam en langer arbeidsleven. Dit geld echter niet voor de jongere generaties. Zij zullen langer moeten doorwerken en de overheid, werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.

Vragen over pensioen of andere financiële zaken?

Hoe gaat u als werkgever om met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en begeleiding van oudere werknemers? FinniZ is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers op het gebied van pensioen en alle overige financiële zaken. Mocht u hier meer over willen weten, bel dan 040-3043041. Ik kom graag een keer langs!

Julius Buijs
Financieel Planner FFP CFP®