Pensioencommunicatie: verplichtingen voor u als werkgever

Pensioen is voor veel werknemers een black-box. Ze zien op de loonstrook dat er maandelijks een bijdrage op het loon wordt ingehouden of ontvangen jaarlijks een UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Ook krijgen werknemers een welkomstbrief wanneer ze aangemeld worden in de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. Nu verdwijnen deze brieven vaak snel in een stoffige map of de prullenbak.

Inhoudelijke kennis over de pensioenregeling is voor werknemers een brug te ver. Onderzoek van pensioenverzekeraar Scildon wijst uit dat ook een groot deel van de werkgevers niet de kennis en informatie beschikbaar heeft om werknemers goed te informeren. En dit terwijl u als werkgever wettelijke verplichtingen heeft richting uw werknemers! In de Wet Pensioencommunicatie is opgenomen dat:

‘werkgever er zorg voor draagt dat de werknemer binnen 3 maanden na de start van de regeling wordt geïnformeerd over de kenmerken en uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van werknemer vergen.’

Veel werkgevers laten het onderwerp pensioen echter achterwege in de gesprekken met een nieuwe werknemer. Uit het onderzoek blijkt dat 65% van de werkgevers niet volledig bekend is met de verplichte informatie richting werknemers. Bovendien geeft de helft van werkgevers aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van communicatie. De communicatieverplichting richting werknemers zal de komende jaren alleen maar groter worden. Het onlangs gesloten Pensioenakkoord zal namelijk voor alle werkgevers en werknemers gevolgen hebben.

Werknemers vragen steeds meer van werkgever

Naast de wettelijke verplichtingen op het gebied van pensioencommunicatie nemen ook de verwachtingen van werknemers toe. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat 78% van de werknemers ondersteuning verwacht van de werkgever als het vragen heeft omtrent een situatie waarbij mogelijke financiële gevolgen optreden. Denk hierbij aan werknemers die minder willen werken, met vervroegd- of deeltijdpensioen willen gaan of te maken krijgen met een inkomensterugval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Complexe situaties en een potentieel mijnenveld voor u als werkgever. Tijdige en correcte informatievoorziening is van belang om uw werknemers financieel fit te houden.

Wat kunt u doen?

Benieuwd of u voldoet aan uw informatieplicht richting werknemers? U kunt kosteloos een checklist pensioencommunicatie opvragen bij julius@insucare.nl. Heeft u behoefte aan uitgebreidere begeleiding om uw medewerkers te informeren en financieel fit en wendbaar te houden voor de toekomst? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact met ons op!