Casus: Het werkvermogen van werknemers

Op dit moment zijn bij … B.V. x medewerkers ouder dan 52 jaar. Deze groep medewerkers vraagt extra aandacht om ervoor te zorgen dat ze gezond en productief blijven tot aan hun pensioendatum.

De pensioendatum is de laatste jaren al meerdere keren opgeschoven en de pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. De verwachting is dat de AOW-leeftijd volgt en uiterlijk in 2022 ook naar 68 jaar gaat. Voor deze groep medewerkers betekent dit het zoveelste uitstel van pensioen.

Veel van de huidige 50-plussers zijn al op jonge leeftijd gaan werken, soms al vanaf 16 jaar en een arbeidsduur van meer dan 50 jaar komt regelmatig voor.
Dit heeft effect op de fysieke en geestelijke gesteldheid van deze werknemers. Zelfs een matige inspanning kan na vele jaren als zwaar ervaren worden en we weten zeker dat 10 jaar geleden niemand er rekening mee heeft gehouden dat ze tot 68-jarige leeftijd moeten werken. Dit maakt deze groep kwetsbaarder dan andere groepen medewerkers, zowel lichamelijk als geestelijk.

Daar komt nog een derde factor bij, een financiële factor. Financiële onzekerheid of onbekendheid kan leiden tot stress en verlaagd het werkvermogen van medewerkers. Dat kan zelfs in een aantal gevallen leiden tot langdurig uitval.

Deze financiële kwetsbaarheid en onzekerheid wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

 • Het uitstellen van de pensioendatum

  Zoals hiervoor al uitgelegd zorgt uitstel van de pensioendatum ervoor dat medewerkers langer moeten doorwerken. Dit levert een extra belasting van het werkvermogen op en heeft een hogere kans op uitval tot gevolg. Het zorgt er ook voor dat veel van deze medewerkers extra financiële ruimte krijgen binnen hun opgebouwde pensioenen. Ze weten zelf alleen niet hoe daarvan gebruik gemaakt kan en mag worden.

  FinniZ zorgt ervoor dat de medewerkers weten wanneer ze met pensioen kunnen, hoeveel inkomen ze dan hebben en welke mogelijkheden en keuzes ze daarbij kunnen maken.

 • Onzekerheid over de hoogte en duur van het pensioen

  Door de vele wijzigingen en aanpassingen van de pensioendatum en pensioenregelingen in het algemeen zijn de bedragen waar medewerkers recht op hebben al diverse keren aangepast. ook hebben moderne pensioenregelingen vaak een relatie tot de markrente en levensverwachting. Als de rente laag is en als de levensverwachting toeneemt dalen de pensioenen. Beide situaties doen zich de laatste jaren voor en naar verwachting blijft dit nog even zo. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid en vooral onzekerheid over de hoogte van het pensioen.

  FinniZ legt de medewerkers uit hoe deze systemen werken en waar ze op moeten letten. We leggen ook uit welke mogelijkheden en valkuilen er zijn als ze zelf actie willen ondernemen.

 • Meerdere pensioenen en pensioenuitvoerders

  Vroeger was het heel gebruikelijk om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan en had men vaak nog een vroegpensioen of VUT regeling op 60 of 62-jarige leeftijd. Later werden deze vroegpensioenregelingen afgeschaft en de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar of 67 jaar en 3 maanden. De komende jaren gaat deze verder omhoog naar 68-jarige leeftijd. Op zich geen probleem maar bij pensioenen is het gebruikelijk dat in het verleden opgebouwde rechten intact blijven als de lopende regeling aangepast wordt.
  Ben je als werknemer meerdere keren van baan gewisseld dan heb je met meerdere pensioenregelingen en verschillende pensioen ingangsdata te maken. Dat is zeer onoverzichtelijk en de meeste medewerkers hebben geen idee hoe hiermee om te gaan.
  Het is mogelijk om naar keuze pensioenen uit te stellen, te vervroegen of juist eerder in te laten gaan. Dit geeft extra mogelijkheden als financieringsbron voor een dag minder werken of eerder stoppen. Helaas is dit zeer complex om uit te zoeken, door te rekenen en uit te voeren.

  FinniZ helpt medewerkers aan overzicht van alle verschillende uitkeringen en geeft inzicht in de mogelijkheden die deze bieden. Wij analyseren de wensen van medewerkers en laten zien hoe de bestaande regelingen kunnen helpen bij het realiseren daarvan.

 • De complexiteit van pensioen en de financiële kant van arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsvoorwaarden en pensioen in het bijzonder zijn steeds complexer geworden. Zonder vakinhoudelijke kennis is dit niet meer te overzien. Daar komt bij dat veel arbeidsvoorwaarden en overige financiële zaken invloed op elkaar hebben.

  FinniZ helpt medewerkers aan de benodigde basiskennis. In begrijpelijke taal leggen we uit wat iets is, waar het voor is en hoe het werkt. In de individuele gesprekken laten we veel dingen ook gewoon zien. Zo blijft het beter en langer hangen. Bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een website van de overheid waarop alle pensioenuitvoerders in Nederland vastleggen welke pensioenrechten iemand heeft. Door in te loggen met Digid zie je snel en betrouwbaar waar je recht op hebt. Door te laten zien hoe het werkt is de kans groot dat medewerkers deze website later zelf ook blijven gebruiken.

 • De mogelijkheid om met pensioengeld te blijven beleggen na pensioendatum

  Medio 2016 is de Wet verbeterde premieregeling ingevoerd. Deze wet maakt het voor werknemers mogelijk om met een deel van hun opgebouwde pensioen door te blijven beleggen na hun pensioendatum.
  De voordelen hiervan zijn dat je ook na je pensioen nog extra rendement kunt maken en daardoor jaarlijks stijgende pensioenuitkeringen kunt verwachten.

  Het nadeel is echter dat je beleggingsrisico’s loopt. Die zijn dankzij de wijze van doorbeleggen aanzienlijk kleiner dan bij “vrije“ beleggingen maar ze zijn er wel.

  FinniZ geeft medewerkers inzicht in de mogelijkheden, kansen en risico’s van doorbeleggen met pensioengeld. Daarbij houden we rekening met hun persoonlijke wensen, doelen en mogelijkheden.

 • Onvoorziene gebeurtenissen

  Iedereen kan te maken krijgen met onvoorziene gebeurtenissen, van jezelf of naasten, zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid, financiële tegenslagen in privé of het onverwachts verliezen van je baan. Het zijn die situaties waar niemand graag over spreekt maar die wel enorm veel impact hebben. Op die momenten wordt je ook geconfronteerd met het gebrek aan kennis van je arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheden, terwijl er meestal best veel voor je geregeld is.

  Finniz maakt een aantal van deze situaties inzichtelijk zodat je weet wat je te wachten staat.

 • Persoonlijke financiële druk en zorgen

  De financiële kant van arbeidsvoorwaarden heeft invloed op de weerbaarheid en inzetbaarheid van de medewerkers maar daar stopt het niet. Ook de persoonlijke financiële situatie houdt medewerkers bezig. Denk daarbij aan een hypotheek en of deze wel of niet volledig kan worden afgelost, eventuele schulden, hoge zorgkosten vanwege een ziek familielid of de financiële gevolgen van een echtscheiding. Al deze zaken houden medewerkers erg bezig en veroorzaken onrust en financiële stress.

  FinniZ stelt samen met de medewerkers een totaal financieel overzicht samen waarmee de medewerker in een oogopslag ziet hoe hij ervoor staat zowel zakelijk als privé. De tool die wij hiervoor gebruiken is zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk gehouden en is 24/7 online beschikbaar. Voor een kleine maandelijkse bijdrage kunnen werknemers deze tool blijven gebruiken zodat ze hun financiën altijd up to date en overzichtelijk kunnen bijhouden. Uiteraard helpen wij ze op weg met het gebruik van de tool.

Er zijn nog talloze andere situaties te benoemen waarin FinniZ een positieve bijdrage kan leveren aan het werkvermogen van medewerkers. Dat geldt niet alleen voor 50+ medewerkers maar ook voor andere groepen. Bijvoorbeeld jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan. Die generatie wil graag zelf bepalen hoe hun financiële heden en toekomst eruit zien. Dat vinden zij vaak heel belangrijk. Daar kan FinniZ hen uitstekend bij helpen. Wij helpen hen op weg en laten zien waar ze zelf mee aan de slag kunnen en hoe dat werkt.

Contact opnemen over onze dienstverlening?