Financieel advies werknemers is FinniZ

Hoe goed kennen u en uw medewerkers hun eigen financiële situatie? Hebben zij voldoende kennis over hun arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals bijvoorbeeld pensioen? Kunnen zij bij u terecht met hun vragen over deze regelingen of over hun specifieke situatie? En misschien belangrijker zelfs: weten uw medewerkers wat hun inkomen is als zij met pensioen gaan?

Voor sommige werknemers vragen die horen bij een verre toekomst, voor andere op kortere termijn al realiteit. Het zijn en blijven vragen die beantwoord moeten worden. Uw werknemers hebben daar hulp bij nodig en kijken daarbij naar u als werkgever. FinniZ ondersteunt u om een bijdrage te leveren aan het financieel welzijn van uw werknemers. De dienstverlening bestaat uit:

  1. Voorlichting over het pensioen en aanverwante arbeidsvoorwaarden
  2. Inzicht in de persoonlijke financiële situatie nu en straks
  3. Uitleg en demonstratie van beschikbare en bruikbare tools
  4. Aanvullende workshops voor specifieke groepen werknemers
  5. Input voor uw HR-beleid
  6. Terugkopppeling op hoofdlijnen d.m.v. managementrapportages

Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
Daarnaast zijn er situaties waarin u als werkgever met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overlegt om tot de beste oplossing te komen voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld bij een overname, fusie, reorganisatie of gewoon voor de aanpassing van bestaande regelingen. Finniz helpt u aan extra draagvlak dankzij duidelijke communicatie over de veranderingen en helpt werknemers bij het maken van de juiste keuzes.
Uiteraard kunnen de specialisten van FinniZ ook aansluiten bij dergelijke gesprekken.