Wat is FinniZ

FinniZ zorgt ervoor dat financiële zaken beter begrepen worden. Wij helpen werkgever en werknemers aan inzicht in de financiële kant van bestaande en nieuwe arbeidsvoorwaarden. Niet alleen in algemene zin maar ook op individueel niveau waarbij we rekening houden met huis, hypotheek, schulden en vermogen. We richten ons vooral op de gevolgen van pensionering, overlijden, ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Stuk voor stuk regelingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben als er niet juist mee omgegaan wordt.

Wist u bijvoorbeeld dat één foute keuze binnen een pensioenregeling jarenlang financiële gevolgen kan hebben, terwijl er binnen zo’n regeling wel 20 keuzes gemaakt kunnen worden. Complexe keuzes waarvoor meestal de benodigde kennis ontbreekt. Daar staat tegenover dat het maken van de juiste keuzes ertoe kan leiden dat je als werknemer eerder met pensioen kunt gaan of in deeltijd kunt gaan werken zonder grote financiële gevolgen.

Wij helpen u met het krijgen van inzicht in financiële zaken op een doeltreffende en no nonsens manier bij voorkeur op individueel niveau omdat ieders financiële situatie er anders uitziet.

Het is aangetoond dat financieel gezonde werknemers beter presteren en meer betrokken zijn bij hun werk en dat financiële problemen in privé ook op het werk nadelig kunnen uitwerken.

Heeft u als werkgever of HR-verantwoordelijke al eens nagedacht over de persoonlijke financiële situatie van werknemers en hoe die nu en in de toekomst weerslag heeft op uw onderneming? Nog niet? FinniZ helpt u daar graag bij.

7 Redenen om uw werknemers financieel inzicht van FinniZ aan te bieden

  1. Uw arbeidsvoorwaarden worden bij de individuele werknemer onder de aandacht gebracht en toegelicht;
  2. Werknemers die inzicht hebben in hun eigen financiële situatie zijn weerbaarder en meer betrokken;
  3. Onderwerpen zoals demotie of deeltijd- en vroegpensioen worden bespreekbaar en creëert ook voor u als werkgever mogelijkheden;
  4. Het opent en ondersteunt de dialoog tussen u en uw werknemers of ondernemingsraad;
  5. U verbetert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  6. U komt niet voor (financiële) verrassingen te staan door bijvoorbeeld een werknemer met financiële problemen;
  7. U voldoet aan de zorgplicht als goed werkgever.